WSV Emmen Jeugdmeerdaagse 2019

 

 

WEDSTRIJDREGLEMENT

 

HOOFDSTUK 1 – Algemeen

 

1.    De “WSV Emmen Jeugdmeerdaagse” is een (inter)nationale driedaagse wedstrijd voor jeugdwielrenners, hierna te noemen “Meerdaagse”.

 

2.    Alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldige wielerlicentie, afgegeven door de eigen nationale federatie of door de UCI.

 

3.    Alle wedstrijden die behoren tot de Meerdaagse worden verreden volgens de reglementen van de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie (KNWU). Dit wedstrijdreglement is aanvullend ten opzichte van de reglementen van het KNWU.

 

4.    De verantwoordelijkheid aangaande wedstrijd-technische aspecten, uitslagen en klasseringen ligt bij de jury. De Jeugdmeerdaagse Organisatie kan hier niet op worden aangesproken.

 

5.    Tijdens de Meerdaagse berusten de licenties van alle deelnemers bij het wedstrijdsecretariaat.

 

HOOFDSTUK 2 – Wedstrijden

 

1.    Tijdens de Meerdaagse worden de volgende wedstrijdonderdelen verreden: 
-     Proloog, kasseien proloog

 

-     “Dwars deur Diphoorn”

 

-     Ron Gerritse Memorial Klassieker

 

-     Individuele tijdrit

 

-     Criterium wielerbaan WSV Emmen

 

Voor deze onderdelen gelden in principe de omschrijvingen en bepalingen in het wedstrijd-technisch reglement van de KNWU, met dien verstande dat de wedstrijdorganisatie in verband met klassementen en locatie, in overleg met de jury, enige aanpassingen kan aanbrengen.

 

 

2.    Protesten kunnen worden ingediend bij de jury waarbij jeugdrenners slechts kunnen protesteren via hun begeleider. Protesten dienen te worden ingediend:

 

-          betreffende onregelmatigheden tijdens de wedstrijd: binnen 15 minuten na aankomst.

 

-          betreffende klasseringen: binnen 30 minuten na de officieuze bekendmaking van de uitslag.

 

 

3.    De startvolgorde bij de diverse onderdelen is als volgt:

 

-          “Dwars deur Diphoorn”: middels loting.

 

-       Klassieker: middels loting waarbij gele en groene trui als eerste mogen oprijden. (De jury c.q. de organisatie kan met het oog op de        verkeersveiligheid anders bepalen).

 

-    Tijdritten: bij de eerste tijdrit (proloog) op volgorde van rugnummer, bij de laatste tijdrit in omgekeerde volgorde van het algemeen   klassement van de vrijdag.

 

-         Bij Criterium op zaterdag wordt opgesteld volgens klassement waarbij gele en groene trui als eerste mogen oprijden.

 

De in het programma vermelde starttijden per categorie zijn richttijden. Renners dienen minstens 20 minuten voor de vermelde aanvangstijd in de omgeving van de start aanwezig te zijn

 

 

4.    Tijdens de tijdritten mogen slechts daadwerkelijk gestarte renners zich met FIETS op het parcours tussen start en finish bevinden. Het meerijden door begeleiders, ouders of andere personen is niet toegestaan en zal bij constatering door de jury worden bestraft met een tijdstraf of zelfs diskwalificatie. Bij een ongeval of materiaaldefect zal geen herstart worden toegekend.

 

5.    Materiaal en verzetten

 

In alle deelnemende categorieën mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van een versnellingsapparaat met inachtneming van het hieronder toegestane maximale verzet:

 

Categorie 1           : 5.46 m

 

Categorie 2           : 5.46 m

 

Categorie 3           : 5.78 m

 

Categorie 4           : 5.78 m

 

Categorie 5           : 6.14 m

 

Categorie 6           : 6.14 m

 

Categorie 7           : 6.55 m

 


Aanpassingen aan de fiets ten aanzien van de tijdritten zijn NIET toegestaan. VERZETTENCONTROLE vindt plaats VOOR aanvang van de wedstrijden of steekproefsgewijs NA de wedstrijd op aanwijzing van de jury.

 

Materiaalverzorging:

 

Voor categorie 1 t/m 4 is materiaalverzorging NIET toegestaan.

 

Voor categorie 5, 6 en 7:

 

-          “Dwars deur Diphoorn” en Criterium: toegestaan bij de aangegeven punten.

 

-          Klassieker: is slechts toegestaan vanuit neutrale materiaalwagens wanneer de renner RECHTS van de weg hierom vraagt. Er worden slechts wielen verstrekt die voldoen aan de door de KNWU gestelde eisen.

 

6.    Bij “Dwars deur Diphoorn”, Criterium en Klassieker zal naast de visuele en videofinish registratie tevens een registratie van de uitslag(en) middels MyLaps chip/transponder plaatsvinden.

 

 

HOOFDSTUK 3 – Klassementen

  

1.    Gedurende de Meerdaagse worden een drietal klassementen bijgehouden:

 

-          Algemeen Klassement

 

-          Klassement Tussensprints

 

-          Ploegenklassement

 

De leiders in het Algemeen Klassement dragen een gele trui.

 

De leiders in het Klassement Tussensprints dragen een groene trui. Wanneer een renner leider is in zowel het Algemeen Klassement als het Klassement Tussensprints, dan wordt hem of haar de gele trui uitgereikt. De als tweede geklasseerde renner in het Klassement Tussensprints wordt dan de drager van de groene trui.

   

      Het dragen van de diverse truien is verplicht! Ontheffing wordt slechts verleend indien tijdens een tijdrit aerodynamische kleding wordt                      gedragen. Tijdens de huldiging van een wedstrijd worden schone truien uitgereikt. Gedragen truien dienen binnen 30 minuten na aankomst te        worden ingeleverd. Dit geldt voor de groene trui slechts wanneer een onderdeel voor dit klassement is verreden.       

De truien, uitgereikt tijdens de eindhuldiging, worden eigendom van de leiders in de respectievelijke klassementen. Om in aanmerking te komen voor de eindtrui in het Algemeen Klassement of het Klassement Tussensprints moet men aan alle wedstrijdonderdelen hebben deelgenomen.

 

 

2.    Algemeen klassement

 

Per wedstrijdonderdeel worden door alle renners, die reglementair gefinisht c.q. geklasseerd zijn, punten gescoord. Deze punten worden als volgt toegekend:

 

     1e plaats – 100 punten                              11e plaats – 74 punten

 

     2e plaats – 95 punten                                12e plaats – 73 punten

 

     3e plaats – 91 punten                                13e plaats – 72 punten

 

     4e plaats – 88 punten                                14e plaats – 71 punten

 

     5e plaats – 85 punten                                15e plaats – 70 punten

 

     6e plaats – 82 punten                                etc. etc.

 

     7e plaats – 80 punten

 

     8e plaats – 78 punten

 

     9e plaats – 76 punten

 

     10e plaats – 75 punten

 

     Het Algemeen Klassement wordt dagelijks opgemaakt aan de hand van de punten die de renners bij de, tot op dat moment, verreden wedstrijdonderdelen hebben behaald.

 

Bij een gelijk aantal punten zal de hoogst behaalde positie in het laatst verreden onderdeel bepalend zijn voor het dragen van de gele trui en de eindoverwinning.

 

Renners die besluiten tijdens een onderdeel niet te starten zullen voor dit onderdeel GEEN punten krijgen. Renners die, om welke reden dan ook, de wedstrijd niet uitrijden en door de jury als DNF worden aangemerkt krijgen de punten van de laatste deelnemer die wordt geklasseerd alsmede 10 strafpunten.

 

  

3.    Klassement Tussensprints

 

Tijdens “Dwars deur Diphoorn” en het Criterium worden een aantal puntensprints aangekondigd. Voor de categorie 1 t/m 5 maximaal 2 en voor de categorieën 6 en 7 maximaal 3. Het puntenschema is 7-5-4-3-2-1. Aan de hand van deze tussensprints wordt een klassement opgemaakt. In geval van gelijkheid van punten zal het aantal overwinningen tijdens de tussensprints beslissend zijn.

 

In geval van opnieuw gelijkheid zal de hoogst bereikte plaats in de laatst verreden tussensprint bepalend zijn.

 

4.    Ploegenklassement

 

Per onderdeel kunnen punten voor het Ploegenklassement worden verdiend. Renners scoren slechts punten voor het Ploegenklassement indien zij zich klasseren bij de eerste 10 renners.

 

Per categorie scoort in eerste instantie slechts de hoogst geklasseerde renner per vereniging.

 

Als bovenstaande regels zijn toegepast en er nog punten te verdelen zijn, kan een tweede renner van een vereniging punten scoren. Deze laatste regel wordt alleen toegepast als er minimaal 20 renners in een categorie zijn gestart. Voor het Ploegenklassement kan men respectievelijk 7-5-4-3-2-1 punt per wedstrijdonderdeel scoren.

 


HOOFDSTUK 4 – Rugnummers

 

Naast het hieromtrent gestelde in het KNWU reglement voor de wielersport is het verboden rugnummers op welke wijze dan ook te verkleinen. Overtreding wordt bestraft met puntenmindering (25 punten). Rugnummers dienen te zijn aangebracht op de wijze als aangegeven in het programma of op de wijze door de wedstrijdleiding aangegeven. Het niet goed zichtbaar c.q. niet aan de juiste zijde dragen van het rugnummer, kan tot gevolg hebben dat de renner/ster niet geklasseerd wordt.

 

HOOFDSTUK 5 – Prijzenschema

 

                                                           Dagprijzen                            Eindprijzen

 

Algemeen Klassement                      minimaal 5 per categorie       minimaal 5 per categorie

 

Klassement Tussensprints                 geen                                       3 per categorie

 

Ploegenklassement                           geen                                       5 totaal

 

 

De dagprijzen vanaf de 4e plaats kunnen, na de officiële protesttijd van een half uur na bekendmaking van de uitslag, worden opgehaald nabij het podium bij de jurywagen op vertoon van het rugnummer. De speaker zal dit tijdstip aangeven.

 

HOOFDSTUK 6 – Slotbepaling

 

Bij zaken waarin dit reglement niet voorziet, zal beraad plaatsvinden en een beslissing genomen worden door de wedstrijdjury, zo nodig in overleg met de Jeugdmeerdaagse Organisatie. De Jeugdmeerdaagse Organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor ongevallen of schade aan deelnemers en derden of hun goederen, die voortkomen uit gebeurtenissen. Dit geldt voor, tijdens en na het evenement of onderdelen hiervan.