Voorwaarden m.b.t. inschrijving:

 

  • Inschrijving gebeurt op volgorde van binnenkomst.

  • Alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldige licentie en MyLaps chip.

  • Inschrijving bij voorkeur via “mijn KNWU”, of per mail jeugdsecretariaat@wsvemmen.nl

  • Inschrijfgeld bedraagt € 45,00 per deelnemer.

  • Betaling van het inschrijfgeld op Rabobank rekening IBAN: NL49RABO0135193311 t.n.v. WSV Emmen onder vermelding van de naam van deelnemer en categorie.

  • Betalingen dienen uiterlijk 25 mei 2019 binnen te zijn op genoemd rekeningnummer.

  • De organisatie behoudt zich het recht voor deelnemers te weigeren bij te late inschrijving of te late betaling.